Završeni radovi na rekonstrukciji operacionih sala za mikrohirurgiju i neurohirurgiju u Urgentnom Centru u Beogradu.