Započeti radovi na rekonstrukciji operacionih sala za mikrohirurgiju i neurohirurgiju na Urgentnom Centru Beograd. Rok za završetak radova je 45 dana.