Dana 18.4.2018. započeti su radovi na objektu Nemačke Ambasade u ulici Kneza Miloša 74-76, u Beogradu sa planiranim rokom razvršetka do 16.1.2020.

Projekat se u potpunosti realizuje po najvišim svetskim standardima i u skladu sa normama upravljanja projektima visoke bezbednosne važnosti. Tina Elektro d.o.o uspešno odgvara zahtevima klijenta I u dinamici realizuje kompletne elektromontažne i elektroinstalaterske radove priključenja objekta na distributivnu srednjenaponsku  mrežu, izgradnje trafostnice 10/0,4kV , izvodjenja kompletnih unutrašnjih elektroenergetskih instalacija (utičnice, rasveta, elektromotorni pogon, upravljanje roletnama) I instalacija slabe struje (sistem automatske dojave požara, detekcije gasa i upravljanja hitnim pozivima, kablovska televizija, alarmni system, CCTV, video interfon, system za otvaranje restriktivnih vrata, multimedijalni system I system za upravljanje tehničkom zaštitom.