Tehnički direktor i rukovodilac pripreme i projektovanja.