Stambeni objekti

WEST 65 – BEOGRAD

Firma Tina Elektro je početkom juna 2017. otpočela izvođenje elektroenergetskih instalacija na projektu poslovno stambenog kompleksa K.P. 2222/3, I faza VI etapa – Lamela L Blok 65, Novi Beograd.

Početak elektro radova 04.06.2017. Rok za završetak radova je 19.04.2018.

Investitor je Farley Investors iz Beograda. Generalni izvođač je firma PFB iz Beograda.

Stambeni objekat  Lamela L se sastoji od prizemlja na kome je ulaz u objekat i 8 (osam) lokala,  5. tipskih spratova sa po 7 (sedam) stanova, potkrovlje 1 sa 4 (četiri) stana i potkrovlja 2 sa 2 (dva) stana. Objekat je stepeništem povezan sa garažom  na kotama -3,450 i -6,300.