Poslovni objekti

GHOETE INSTITUT – BEOGRAD

Firma Tina Elektro je početkom jula 2015. otpočela izvođenje elektroenergetskih instalacija, telekomunikacionih i signalnih instalacija na projektu rekonstrukcije GOTHE Instituta u ulici Knez Mihailovoj br. 50 u Beogradu.

Početak elektro radova je bio 05.07.2015. Rok za završetak radova je bio 29.09.2015.
Nosilac posla je bila gradjevinska firma GP Građevinar iz Beograda.
Jedan od mnoštva tehničkih izazova na ovom zahtevnom objektu je bila pažljiva montaža elemenata rasvete. Bilo je izuzetno važno naglasiti fizionomiju svih prostora u objektu koji za grad Beograd predstavlja jednu od najvažnijih kulturnih ustanova.