Industrijska postrojenja

DELPHI PACKARD – NOVI SAD

Firma Tina Elektro je početkom juna 2016. otpočela radove elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacije na realizaciji projekta Delphi Packard na lokaciji Neobus u Novom Sadu.

Početak radova je bio 05.06.2016. Rok za završetak radova je bio 25.09.2016.

Nosilac posla je bila građevisnka firma Građevinar iz Beograda.

Radovi su se odnosili na prostor proizvodne hale  u neto površini 18.000,00 m2 i prostor galerije u kome je smešten administrativni deo u neto površini 5.700,00 m2.

Fabriku je svečano posetio i otvorio 18.11.2016. tadašnji premijer Republike Srbije Aleksandar Vučić

.