Hotelsko – ugostiteljski objekti

SPA CENTAR – ZLATIBOR

Firma Tina Elektro je sredinom aprila 2017. otpočela elektroenergetske, telekomunikacione i signalne instalacije na realizaciji projekta Stambeno-Poslovni objekat SPA Centar na Zlatiboru.

Početak radova je bio 15.04.2017. Rok za završetak radova je bio 15.07.2017.

Investitor je bila građevisnka firma VIP CASA INVEST iz Beograda.

Radovi su se odnosili na prostor tehničke etaže u neto površini 390 m2 koji je obuhvatao mašinsku salu, prostoriju za bazensku tehniku i svlačionice sa mokrim čvorovima i prostor suterena u neto površini 400 m2 koji je obuhvatao prostor za prijem korisnika, prostor bazena, blok sauna, teratanu.

Specifičnost ovog projekta se ogledala u realizaciji kontrole nivoa osvetljenosti i načina uključenja/isključenja rasvete (definisanje scena prostora bazena). To smo realizovali preko HDL kontrolera i I/O modula koji su bili upravljani pametnim prekidačima po prostorijama.

SPA centar uspešno je počeo sa radom 20.07.2017. i svakog meseca beleži povećanje u broju posetilaca.