O nama

O nama

Istorija

Preduzece Tina Elektro d.o.o. osnovano je 2006. godine i od tada uspešno posluje u domenu elektroinstalacija, elektroenergetike kao i telekomunikacija. Od svog osnivanja delatnost firme je fokusirana na izvodenje elektroinstalaterskih i elektromontažnih radova jake i slabe struje, projektovanje, inženjering stambenih, poslovno-komercijalnih i industrijskih objekata.

Organizaciona šema

Zaposleni

Visoki nivo obučenosti osoblja nas čini uspešnim i omogućava nam da  izvedemo i najzahtevnije zadatke.

Preduzeće u 2018. godini ima 41 zaposlena, od čega:

8 sa visokom stručnom spremom ( dipl. inženjeri elektrotehnike)

1 sa visokom školom (diplomirani ekonomista)

3 sa višom stručnom spremom (inženjeri elektrotehnike)

29 sa srednjom stručnom spremom i VKV spremom.

  • Inženjeri poseduju licence odgovornih projektanata i odgovornih izvođača radova izdatih od strane Inženjerske komore Republike Srbije:
    350, 351, 352, 353, 450, 451, 453 i 850.

Sertifikati

SRPS ISO 14001:2005

Projektovanje i izvođenje elektroenergetskih instalacija niskog napona, gromobranskjih instalacija, elektromotornih pogona i instalacija slabe struje.

SRPS OHSAS 18001:2008

Projektovanje i izvođenje elektroenergetskih instalacija niskog napona, gromobranskjih instalacija, elektromotornih pogona i instalacija slabe struje.

SRPS ISO 9001:2008

Projektovanje i izvođenje elektroenergetskih instalacija niskog napona, gromobranskjih instalacija, elektromotornih pogona i instalacija slabe struje.

EXCELLENT SME

Privredna komora Srbije ovim sertifikatom potvrđuje da je kompanija ispunila uslove za izdavanje ovog sertifikata na osnovu kreditnog izveđtaja i redovnog nadgledanja bonitetne kompanije Coface.

Poslovni podaci

Naš rukovodeći tim

Direktor i vlasnik

Janko Urošević

Vlasnik

Anđelka Škrbić Urošević