IZVOĐENJE

IZVOĐENJE

Tina Elektro se bavi nabavkom, isporukom i montažom opreme u okviru elektroenergetskih sistema, elektromotornog pogona, telekomunikacionih sistema i signalnih instalacija, sistema pametnih instalacija, kao i njihovo testiranje, puštanje u rad, integraciju u jedinstven tehnički sistem komforan  za upotrebu i održavanje krajnjem korisniku.