Tina Elektro d.o.o. je u 2018. godini izvela radove jake i slabe struje na 22 Maxi objekata za Ahold Delhaze.